GAJI SBPA 2011

Skim Gaji Baru Perkhidmatan Awam telah pun dikeluarkan dengan begitu pantas dan berkesan.. perlaksanaannya amat mudah dan cukup mesra kakitangan awam... cepatlah tengok...... terbaik untuk anda semua

Deskripsi
Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

Berkuatkuasa
1 Januari 2012

Makluman
Sila rujuk Bahagian Sumber Manusia Kementerian/Jabatan/agensi masing-masing bagi urusan mengenai Lampiran C.
Dokumen berkenaan SBPA boleh diakses dan dimuat turun melalui
laman web agensi-agensi masing-masing.
Semua Pekeliling yang disenaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader, sila muat turun Acrobat Reader.
NOTA: Tuan/Puan boleh memuat turun dokumen mengikut klasifikasi seperti yang disenaraikan dalam Lampiran B2 di bawah.
Sebarang pertanyaan berkenaan SBPA sila ajukan kepada sbpa@jpa.gov.my

24 comments:

Friendly Bookmark berkata...

Fine post. I think will be enjoyable to everyone.Thanks.

Islam Forum Blog berkata...

Significant article. Keep going for another. Thanks.

Muslim Forum Blog berkata...

Important work. I appreciate it. Thanks.

List Submission berkata...

Excellent job. Make such work available. Thanks.

Directory Surrender berkata...

Nice blog post. Deserving of appreciation. Thanks.

Dhaka Guide berkata...

Admirable post. Wants more. Thanks.

Amazon Sales berkata...

Good job. Everybody make post related comments. Thanks.

Daily International News berkata...

Admirable work. Make another such like it. Thanks.

Tawheed Procation berkata...

Eligible work. Demands appreciation. Thanks.

World Bookmark berkata...

Nice post. I like it. Keep going. Thanks.

World Books Cratch berkata...

Beautiful article. Go forward. Thanks.

World Book Message berkata...

Beautiful piece of work. Go ahead. Thanks.

World Book Symbol berkata...

Useful article. Will be beneficial for others. Thanks.

World Bookmarking Online berkata...

Interesting post. I like it. Thanks.

New World Bookmarking berkata...

Good afford. I appreciate it. Thanks.

My World Bookmarking berkata...

Nice work. Deserving of appreciation. Thanks.

The World Bookmarking berkata...

Eligible work. Worthy of applause. Thanks.

World Bookmarking Site berkata...

Efficient job. Worthy of applause. Thanks.

World Bookmarking Now berkata...

Worthy of applause. Looking for the next.

Best World Bookmarking berkata...

Commendable work. Looking for updates.

Free World Bookmarking berkata...

Admirable post. Wants more. Thank you

World Bookmarking Store berkata...

Wonderful work. Watching for future post.

World Book Message berkata...

Good job. Everybody make post related comments. Thanks.

World Bookmark berkata...

Nice post. I like it. Keep going. Thanks.

 

Meet The Author


LAZADA

LAZADA

LAZADA

Meet The Author