Teknik Mengubah Dan Membesar Mata

Tutorial ini akan menunjukkan cara bagaimana untuk membesarkan mata seseorang menggunakan Adobe Photoshop. Saya ambil contoh foto Fazura berikut:1) Pilih bahagian mata sebelah kanan menggunakan "Rectangular Marquee", klik kanan dan pilih "Layer via Copy". Lihat Rajah 1


Rajah 1

2) Satu layer baru akan dihasilkan dalam Layers. Lihat rajah 2


Rajah 2

4) Pilih layer "mata kanan" dan tekan kekunci CTRL + T

5) Dalam "Options", tekan butang "Maintain Aspect Ratio", kemudian naikkan saiz kelebaran (width) kepada 120%. Lihat Rajah 3


Rajah 3

* Ulang langkah 1 hingga 5 untuk mata sebelah kiri.
Membersihkan Bahagian Mata
Selepas selesai membesarkan saiz kedua-dua bahagian mata, sekarang anda perlu membersihkan sudut-sudut di bahagian matanya pula.Untuk membersihkan sudut-sudut di bahagian mata, gunakan "Eraser Tool". Caranya ialah dengan memilih layer "mata kanan" dan padamkan sudut-sudut lebihan di sekitarnya menggunakan "Eraser Tool". Ulang cara yang sama untuk layer "mata kiri".

Lihat Hasilnya:Halaman Berkaitan
Cara mewarna rambut

0 comments:

 

Meet The Author


LAZADA

LAZADA

LAZADA

Meet The Author